Silvie Pýchová

Jazyky

Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Centra kompetencí, které je aktuálně jediným poskytovatelem kurzů CH-Q v ČR. Pro školení touto metodou je certifikována ve Švýcarsku a Nizozemí. Centrum kompetencí dostalo v roce 2014 za přenos této metody do ČR Národní cenu kariérového poradenství.

Silvie Pýchová absolvovala obor učitelství pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze, dále specializační postgraduální studium výchovného poradenství na stejné fakultě. Má pětiletou praxi učitelky na gymnáziu, od roku 2007 pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka evropského programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Od roku 2009 zastávala funkci vedoucí odboru celoživotního vzdělávání na Domě zahraničních služeb. Od roku 2011 působí jako nezávislá konzultantka, metodička a lektorka v oblasti vzdělávání a kariérového poradenství a je aktivní v neziskové sféře ve vzdělávání (působila jako předsedkyně správní rady EDUin o.p.s., je výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, o. s.).